Reportage

bestuur

Bewoners West willen onderzoek naar functioneren stadsdeel na lijst klachten

Een groep bewoners van Amsterdam-West wil een onderzoek naar het functioneren van stadsdeel West. In de raadscommissie Algemene Zaken riepen zij hier donderdag toe op en overhandigden het college een klachtendossier. Ze zeggen verstrikt te zijn geraakt in procedures, hebben „slapeloze nachten van ruimtelijke plannen” en zijn „niet of onjuist” geïnformeerd. Ze willen dat stadsdeelbestuurders Gerolf Bouwmeester (D66), Fenna Ulichki (GroenLinks) en Jeroen van Berkel (PvdA) ter verantwoording worden geroepen.

In het dossier staan twaalf klachten over verschillende kwesties, vooral bouwprojecten en vergunningen. Zoals de gunning van ligplaatsen voor boten aan een commerciële partij waarbij vrijwel alle procedures „niet correct” zouden zijn doorlopen en bewoners „willens en wetens” niet zouden zijn geïnformeerd. Of een bouwproject in de Bellamybuurt waarbij sprake zou zijn van „nalatigheid” en „slechte communicatie”.

Bewoner Henk van Dijk bundelde de klachten omdat „gesprekken met de ombudsman niets aan de situatie in West hebben veranderd”. Sinds Van Dijk op een „grote lijst van procedurele gebreken” stuitte rond de komst van een hotel naar de Jan Pieter Heijestraat, houdt hij zich „voltijd” bezig met de bestuurlijke gang van zaken. Zo’n vier zaken liggen volgens hem bij de rechter. De ombudsman bestempelde de communicatie van West jegens Van Dijk eerder als „onbehoorlijk”.

Volgens het bestuur van het stadsdeel bestaat de lijst deels uit klachten die ambtenaren al hebben opgelost. Bovendien was er niet bij elke zaak „participatieruimte” voor bewoners, omdat daar de centrale stad besliste. „Je maakt als bestuurder altijd een belangenafweging”, zegt Fenna Ulichki. „We proberen te kiezen wat het beste is voor iedereen.”

„Laat ik vooropstellen dat er weleens wat misgaat”, zegt Jeroen van Berkel. „Maar we doen altijd ons uiterste best die zaken op te lossen.”