Opinie

We willen zingeving, liefst een beetje snel

Column Ben Tiggelaar Betekenis geven aan je leven, hoe doe je dat eigenlijk? Ben Tiggelaar vraagt het zich deze week af.

Learn, earn, return. Dat is hoe de generatie boven ons het deed. De eerste dertig jaar waren voor je ontwikkeling. Je leerde wat je moest doen om carrière te maken. Daarna besteedde je je dertig meest effectieve jaren aan geld verdienen voor je gezin en je werkgever. En dan, na je zestigste, deed je iets terug voor de maatschappij, voor de volgende generatie of de wereld als geheel. Denk aan alle gepensioneerde directeuren en commissarissen die zich nu inzetten voor het milieu, dienend leiderschap of iets anders waar ze in hun werkzame leven niet aan toekwamen.

Volgens sociaal ondernemer en schrijver Aaron Hurst is ‘learn, earn, return’ op zichzelf een goed idee, maar is het achterhaald om dit chronologisch te plannen in je leven. Volgens hem hebben we tegenwoordig in elk jaar van ons volwassen leven behoefte aan leren, verdienen én teruggeven.

Hurst is oprichter van Imperative, een platform dat werkgevers en werknemers helpt om zingeving handen en voeten te geven, en schreef het boek The Purpose Economy. Vorig jaar deed hij samen met LinkedIn onderzoek in veertig landen. Daarbij werd de werkmotivatie van ruim 26.000 mensen vastgesteld: geld, status of betekenis.

Voor alle ondervraagden was betekenis belangrijk en voor 37 procent van hen bleek het de primaire drijfveer. Deze groep, zo leerde eerder onderzoek, heeft in de regel meer plezier in het werk, is trouwer aan zijn werkgever en levert hogere prestaties. Maar daarvoor moeten ze wel in hun dagelijkse werk de behoefte aan zingeving concreet kunnen maken.

Zingeving wordt dus een steeds belangrijker factor in ons werkende leven. Daarom zou het mooi zijn, zegt Hurst, wanneer jongeren hun studie niet alleen konden inrichten met het oog op hun loopbaan, maar ook met hun purpose in gedachten. Of wanneer bedrijven hun invloed vaker zouden gebruiken voor maatschappelijke doelen. (Goed voorbeeld: Heineken Mexico dat zich onder meer in reclame-uitingen hard maakt voor vrouwenrechten). Ook zou het goed zijn wanneer je als jongere al kunt beginnen met teruggeven. (Een mooie Nederlandse organisatie als PUM, die jaarlijks ruim duizend managers en professionals uitzendt naar ontwikkelingslanden, werft nu alleen onder 50 tot 70-jarigen. Zelfs ík ben nog te jong).

Interessant: uit het onderzoek van Hurst en LinkedIn bleek dat betekenis bijzonder sterk leeft in Nederland. Van alle onderzochte landen worden wij, samen met de Zweden en de Duitsers, het sterkst gemotiveerd door zingeving in het werk.

Bekijk ook Tiggelaars column van vorige week: Waarom we uitstellen (en wat je eraan doet)

Het rapport gaat er niet op in, maar het valt op dat juist in geseculariseerde landen werk steeds meer om purpose draait. Opvallend, maar wellicht ook verklaarbaar.

Het tienjaarlijkse onderzoek ‘God in Nederland’ liet vorig jaar zien dat wij verschuiven van ‘verticale naar horizontale transcendentie’. Nederlanders ontstijgen het alledaagse niet meer door het geloof in een hogere macht of een leven na de dood, maar door bewust te leven in het hier en nu. Zingeving vinden veel mensen niet langer in de kerk. We hopen haar nu tegen het lijf te lopen in het dagelijkse leven en dan bij voorkeur op de plek waar we toch al de meeste tijd doorbrachten: op ons werk.