Politie onderneemt actie voor meer diversiteit in top

Bij dertien topfuncties komen kansen voor “talent met een andere achtergrond”.

Foto Bas Czerwinski / ANP

De politie zet concrete stappen om in de toplagen van haar organisatie de diversiteit te verbeteren. Dat zegt korpschef van de Nationale Politie Erik Akerboom vrijdag in een interview met de Volkskrant.

Bij de top van de elf regionale eenheden, het politiedienstencentrum en de nationale korpsleiding gaat de politie volgens Akerboom in totaal op dertien plekken “kansen creëren voor talent met een andere achtergrond dan we gewend zijn”. Het gaat om functies met een “stevig portefeuille”.

Akerboom hanteert het begrip diversiteit in ruime zin:

“Ik heb het niet alleen over mensen van een andere etnische afkomst, maar ook over vrouwen, lhbt’ers, mensen met een heel ander type stijl van leidinggeven, bèta’s, zij-instromers die een heel netwerk van buiten meebrengen.”

Flexibele contracten

Niet alleen in de politietop wil Akerboom meer diversiteit. De korpschef wil dat er ook op straat meer agenten komen met uiteenlopende achtergronden. Daarvoor wil hij dat er flexibele contracten komen, zonder automatische baangarantie binnen de politie. Die moeten de doorstroom verbeteren. Ook wil Akerboom het mogelijk maken dat mensen buiten de politie solliciteren als rechercheur.

Een gebrek aan diversiteit is al jaren een heikel punt binnen de politie. De organisatie zou wat samenstelling betreft niet zijn meegegroeid met de veranderende samenleving. Vorig jaar woedde een hevige discussie over etnisch profileren door politieagenten, nadat de donkere rapper Typhoon staande was gehouden omdat hij in een dure auto reed.

Lees ook: Zo praat de politie over Typhoon (onder elkaar)

De politie probeert al langer de diversiteit te verbeteren, maar Akerboom heeft er vertrouwen in dat het nu wel gaat lukken. De politiechef zegt dat er bij nieuwe benoemingen streng gelet gaat worden op diversiteit.

“We gaan bij die benoemingen sturen op diversiteit in de volle breedte, dus in vacatures aangeven dat cultuurverschillen en vernieuwing belangrijk zijn. We gaan een klimaat creëren waarin dat kan. Aan alle leidinggevenden vragen we: durf je iemand te benoemen die heel anders is dan jij?”

Lees ook: Mannen onder elkaar, zo werkt dat bij de politie