Melkveehouderij

Meer subsidie voor boeren die met bedrijf stoppen

Het ministerie van Economische Zaken verhoogt het budget voor melkveehouders die per direct met hun bedrijf willen stoppen van 12 naar 38 miljoen euro. Daardoor kunnen alle 497 boeren die zich in de eerste ronde hebben aangemeld voor de ‘stopperregeling’ een subsidie van 1.200 euro per koe ontvangen. In mei volgt waarschijnlijk een tweede ronde. In totaal is 50 miljoen euro beschikbaar om de melkveestapel in te krimpen en daardoor milieuvervuiling door fosfaten te verminderen. Het geld is afkomstig uit de sector en uit Brussel. Boeren die via de regeling stoppen, zijn verplicht hun koeien binnen zes weken naar de slacht of het buitenland te brengen. (NRC)