Ombudsman

‘Gemeenten behandelen klachten van burgers slecht’

Veel gemeenten gaan slecht om met burgers die klagen over zorg, jeugdhulp en begeleiding naar werk. Dat meldt de Nationale Ombudsman. Hij ontving er ruim 3.100 klachten over sinds gemeenten deze zorg per 2015 van het Rijk overnamen. Volgens de Ombudsman weten burgers niet waar ze moeten aankloppen met hun probleem, schuiven instanties moeilijke gevallen op elkaar af en zijn de regels te ingewikkeld. Ook blijven vragen onbeantwoord, wordt privacy geschonden, klopt verstrekte informatie niet en laat de bejegening te wensen. Hij gaat met zijn bevindingen in gesprek met de minister van Binnenlandse Zaken. (ANP)