Inflatie eurozone op streefniveau van 2 procent

Het prijspeil in de eurozone was in februari 2 procent hoger dan een jaar eerder. Het was voor het eerst in 4 jaar tijd dat dit – door de ECB nagestreefde niveau – gehaald werd.

Een supermarkt in Zaandam.
Een supermarkt in Zaandam. Foto Koen van Weel/ANP

De inflatie in de eurozone is afgelopen maand voor het eerst in vier jaar uitgekomen rond het prijspeil dat de Europese Centrale Bank (ECB) nastreeft. De inflatie, over alle negentien landen gemeten, kwam in februari uit namelijk 2 procent hoger uit dan een jaar eerder. Met name de herstellende olieprijs stuwt het Europese prijspeil, zo blijkt uit cijfers van statistiekbureau Eurostat.

De afgelopen vier jaar lag het inflatieniveau structureel onder de 2 procent, hoewel er de laatste maanden al wel in rap tempo stappen werden gezet richting het streefcijfer. Zo stegen de prijzen van consumentengoederen in januari nog met 1,8 procent op jaarbasis.

Belangrijkste aanjager van de inflatie zijn de gestegen energieprijzen, die 9,2 procent hoger lagen dan in februari een jaar eerder. In de eerste maanden van 2016 zakte de olieprijs naar het zeer lage niveau van 30 dollar per vat. Dit was het gevolg van overaanbod. Pas toen het aanbod kunstmatig werd teruggeschaald, herstelde de olieprijs. Nog even los van de volatiele energieprijzen en de voedingsprijzen, kwam de inflatie in februari uit op 0,9 procent.

Lees ook: Extra munitie voor Duitse ECB-critici: inflatie zit nu boven 2 procent

Negatieve inflatie

De afgelopen jaren lag de inflatie geregeld op laag niveau, of zakte zelfs onder de 0 procent. Deze negatieve inflatie wordt door economen als onwenselijk beschouwd: hoewel dalende prijzen aantrekkelijk klinken, stellen consumenten dan hun koopgedrag uit in de verwachting dat goederen en diensten binnenkort nog goedkoper worden.

Om bestedingen te stimuleren hanteerde de ECB de afgelopen jaren daarom een lage beleidsrente. Die was in het voorjaar van 2016 zelfs exact 0 procent, wat het de facto gratis maakte voor banken om geld te lenen bij de centrale bank.

Ook startte de ECB een grootschalige obligatieopkoopprogramma om geld te pompen in de economie. De prijzen van goederen en diensten zouden daardoor moeten stijgen, en daarmee de inflatie. Dit werkte in eerste instantie echter niet, waardoor Draghi vasthield aan zijn ruimhartige monetaire beleid.