Nederlander werkt vaak buiten kantooruren

43 procent van de werkenden gaat regelmatig ‘s avonds, ‘s nachts of in het weekend aan de slag.

Zzp'ers aan het werk in een bedrijfsverzamelgebouw.
Zzp'ers aan het werk in een bedrijfsverzamelgebouw. Foto Lex van Lieshout / ANP

Vier op de tien werkende Nederlanders werkten in 2016 regelmatig buiten kantooruren. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag heeft gepubliceerd. In totaal werkten bijna 5,5 miljoen Nederlanders wel eens buiten de gangbare werktijden, bijna twee derde van de beroepsbevolking.

Zelfstandigen werkten aanmerkelijk vaker in de avond, in het weekend of ‘s nachts dan mensen die voor een baas werken. Negen van de tien zelfstandigen met personeel staken ook buiten kantooruren tijd in hun zaak. Van de zzp’ers gold dat voor 84 procent. Bij mensen met een arbeidscontract lagen de percentages lager. Toch werkten twee op de drie werknemers met een flexibel contract over, tegenover 59 procent van de werknemers met een vast contract.

Avondwerk

Mensen die soms of regelmatig buiten de kantooruren werkten, deden dat het vaakst ‘s avonds en op zaterdag. In beide gevallen ging het om meer dan de helft van alle werkenden. Eén op de drie werkenden ging wel eens aan de slag op zondag, vijftien procent deed dat ‘s nachts.

Of er op de lange termijn meer of minder mensen buiten kantoortijden zijn gaan werken, valt op basis van de CBS-cijfers niet te zeggen. Het statistiekbureau heeft wel gegevens over de jaren voor 2016, maar de vraagvolgorde in de enquête waarop die gebaseerd zijn is in 2010 veranderd. Dat heeft een vertekenend effect gehad op de cijfers.

Lees ook: In Japan is overwerken een groot probleem