Ruzie over de as van vader

Wordt de as van vader verstrooid op een favoriete plaats in Maastricht, of bijgezet in een familiegraf in Roermond? Wat weegt zwaarder – de ‘hereniging’ met de familie, en dus een ‘graf’ met onderhoudsplichten? Of juist het verwaaien in een mooie omgeving met herinneringen?

De kantonrechter in Roermond werd geconfronteerd met volwassen kinderen die ruzie maken over de vraag wat vader zelf had gewild. En aan moeder kan het niet gevraagd worden – zij is dement en ernstig ziek. Vader overleed al in 2014 – op de urn rust sindsdien conservatoir beslag, bij de uitvaartondernemer. De kinderen zijn het er wel over eens dat vader en moeder na hun dood herenigd willen zijn – òf samen bijgezet in een urnengraf, òf samen uitgestrooid. Tijdens het proces komen de kinderen wel iets nader tot elkaar – als het tot een verstrooiing van vader komt dan is het strooiveld van de begraafplaats waar ook de rest van de families is bijgezet acceptabel.

En dat is dan ook wat de rechter beslist – met één voorwaarde. De uitvoering wordt uitgesteld tot na het overlijden van moeder. Daarna hebben de kinderen zes maanden om het alsnog eens te worden over wat met de as van hun beider ouders moet gebeuren. Lukt dat niet, dan mag de as van vader apart worden verstrooid, maar dan wel in Roermond. Tot dat moment blijft de urn bij de uitvaartondernemer.

www.rechtspraak.nl: ECLI:NL:RBLIM:2017:1272