Brieven

Rosanne Hertzberger

Check maar liever iets te veel

In haar column van zaterdag (25/02) noemt Rosanne Hertzberger het „een griezelig vooruitzicht” dat we mogelijk elke uitspraak, gedaan door een politicus of ander publiek figuur, gaan fact-checken. Naast het recht op een eigen geloof en overtuiging heeft iedereen volgens Hertzberger ook recht op eigen feiten. Ze ziet nepnieuws als onschadelijk (want de invloed van een nepnieuwtje is toch marginaal). Dit getuigt van een ongekende naïviteit.

We zijn in aanloop naar de verkiezingen en waarschijnlijk maakt één nepnieuwtje inderdaad weinig uit, maar het gaat om de constante toevoer van nepnieuws en de daarbij behorende beeldvorming. Zeker nu we op het punt staan onze aankomende bestuurders te kiezen en de goedgelovige onderbuik van Nederland zich laat gelden is het belangrijk om te laten zien wat wel en wat niet klopt van wat mensen in het publieke debat beweren.

Hertzberger prijst de menselijke verbeeldingskracht en hoe die miljoenen mensen kan verbinden. Maar wat nou als de verbeeldingskracht de overhand neemt en men zich gaat verbinden voor iets verschrikkelijks? Een dergelijk scenario is vele malen griezeliger dan wat obsessief gefact-check hier en daar.