CBS: criminaliteit in Nederland blijft dalen, onveiligheidsgevoel neemt af

Uit de enquête die het CBS jaarlijks houdt onder ruim 80.000 mensen, blijkt dat 2 procent van de Nederlanders in 2016 slachtoffer is geweest van geweld.

Foto Roos Koole/ANP

De criminaliteit in Nederland blijft verder dalen. Cijfers uit de Veiligheidsmonitor van het CBS laten zien dat het aantal mensen afneemt dat meldt slachtoffer te zijn van criminaliteit. Ook het aantal misdrijven dat de politie in 2016 heeft geregistreerd, is lager.

Uit de enquête die het CBS jaarlijks houdt onder ruim 80.000 mensen, blijkt dat 2 procent van de Nederlanders in 2016 slachtoffer is geweest van geweld.

Uit dezelfde enquête blijkt dat gevoelens van onveiligheid onder de Nederlandse bevolking afnemen. In 2016 voelde 16 procent van de Nederlanders zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Gevoelens van onveiligheid zijn het sterkst op plekken waar groepen jongeren rondhangen en in uitgaansgelegenheden.

In het algemeen is het gevoel van onveiligheid de afgelopen tien jaar met 30 procent gedaald. In diezelfde periode is het aantal mensen dat rapporteert slachtoffer te zijn van criminaliteit met bijna 40 procent gedaald. De daling is deels te danken aan de toegenomen aandacht voor preventie. Ook de vergrijzing verklaart een deel van de gedaalde criminaliteitscijfers.

Hoewel de criminaliteit overal in Nederland daalt, zijn er grote regionale verschillen. In dichtbevolkte stedelijke gebieden is de kans om slachtoffer te worden van criminaliteit groter. In die gebieden zijn onveiligheidsgevoelens het hoogst en ervaren mensen ook meer buurtoverlast.

Bijna 12 procent van de Nederlanders is slachtoffer geweest van vermogensdelicten zoals diefstal, inbraak en overval. En 6 procent van de Nederlanders is slachtoffer van vandalisme. Van de Nederlanders is 11 procent in 2016 slachtoffer geweest van cybercrime zoals hacken, verkoopfraude of internetpesten.