Trein komt vaker op tijd, maar IC Direct schiet nog tekort

Nederlandse Spoorwegen

Spoorwegbedrijf NS investeert de komende jaren 3 miljard euro om het stijgende aantal reizigers te kunnen vervoeren.

Een passagierstrein van NS op de Hanzeboog, een brug over de IJssel, nabij Zwolle.
Een passagierstrein van NS op de Hanzeboog, een brug over de IJssel, nabij Zwolle. Foto Getty Images

De tevredenheid van treinreizigers in Nederland is vorig jaar verbeterd. Ook kwamen treinen vaker op tijd. Maar de resultaten blijven nog achter bij de doelstellingen.

Dat blijkt uit het jaarbericht van NS, dat dinsdag is gepubliceerd. Na een buitengewoon moeizaam 2015, waarin de parlementaire enquête over het debacle met hogesnelheidstrein Fyra en aanbestedingsfraude de berichtgeving domineerden, bracht 2016 voorzichtig herstel. Het zogeheten klantoordeel, de maatstaf voor de tevredenheid van reizigers, nam toe van 74 procent in 2015 naar 77 procent vorig jaar. In 2019 moet dit percentage uitkomen op 80 procent, zo staat te lezen in de doelstellingen die vorig jaar al zijn geformuleerd.

In 91,3 procent van de gevallen kwamen treinen op tijd op hun bestemming. Ook dat is een lichte verbetering ten opzichte van 2015, maar onvoldoende om te voldoen aan het streven om 92,3 procent van de treinen zonder vertraging te laten rijden. Wel bleef NS op deze punten boven de afgesproken minimumeisen die door het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan het spoorwegbedrijf zijn opgelegd.

Dat gold niet voor de treinen op de hogesnelheidslijn (HSL). Hoewel reizigers over het algemeen redelijk tevreden waren met de IC Direct (78 procent), bleef de vervoerscapaciteit ruim achter bij de minimumeis van het ministerie. De NS wijt dat vooral aan de uitbreiding van het aantal verbindingen.

Op de andere trajecten bleef de vervoerscapaciteit op peil, ondanks een toename van het aantal reizigers. Volgens NS kwam dit vooral door de inzet van 150 extra treinen en door investeringen ter waarde van 791 miljoen euro. Dat is echter maar een fractie van wat nodig is voor de komende periode. Voor de komende jaren heeft NS daarom voor nog eens 3 miljard euro aan investeringen gepland in onder meer nieuwe treinen.

NS-topman Roger van Boxtel verwacht dat het aantal reizigers de komende jaren zal blijven toenemen en pleitte daarom eerder dit jaar in De Telegraaf voor een Deltaplan voor het spoor. „Anders loopt Nederland hopeloos vast”, aldus Van Boxtel.

NS zag de omzet in 2016 met 2,4 procent stijgen naar 5,1 miljard euro. Het (onderliggend) bedrijfsresultaat daalde met 89 miljoen euro naar 145 miljoen euro. Oorzaken: meer personeelskosten en een hogere gebruikersvergoeding voor het spoor.

    • Joris Kooiman