Energie

Productie groene stroom in 2016 15 procent gestegen

Elk nieuw windpark op zee betekent een sprong in de productie van groene stroom. In 2016 steeg de productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen in absolute termen met 15 procent ten opzichte van 2015. Dat was voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het windpark Gemini, met een capaciteit van 600 MW, ten noorden van Schiermonnikoog dat in bedrijf kwam, zo meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdagochtend. In relatieve termen groeit het aandeel groene stroom veel minder hard. In 2015 werd 11 procent van het totale elektriciteitsverbruik duurzaam opgewekt, in 2016 was dat slechts 2 procent meer; 13 procent. Ruim de helft van de groene stroom komt uit windmolens, ongeveer eenderde wordt opgewekt met biomassa en de rest komt van zonnepanelen en waterkracht. (NRC)

    • Renée Postma