Belgische vakbond

Staking vanwege test met tasers

De Belgische ambtenarenvakbond VSOA kondigde maandag een staking aan vanwege een aanstaande proefperiode met tasers. Volgens de vakbond ontbreekt het aan een wettelijk kader voor het gebruik van de tasers en zijn agenten daarom individueel verantwoordelijk bij de inzet ervan. Ook zou er geen risicoanalyse zijn uitgevoerd. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon kondigde de tests vorige week dinsdag aan. (NRC)

    • Milo van Bokkum