Ouderenorganisaties eisen inspraak ouderen bij SER

De vrees van de bonden is dat ouderen niet kunnen meepraten over onderwerpen als de hervorming van het pensioenstelsel, wonen en de zorg.

Foto: Roos Koole / ANP

Als politici bij de verkiezingen willen voorkomen dat ouderen een proteststem gaan uitbrengen, moeten ze toezeggen dat ouderen betrokken worden bij de besluitvorming. Dat zou kunnen door ouderen directe vertegenwoordiging in de Sociaal Economische Raad (SER) te geven, zo pleit de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden in een open brief aan alle lijsttrekkers.

De SER geeft beleidsadvies aan de regering en het parlement over sociaal-economische onderwerpen, waaronder het pensioenstelsel, wonen en de zorg. De Raad wordt gevormd door werkgevers, werknemers en een aantal deskundigen. Volgens voorzitter Joep Schouten van de KNVG, die de 3 miljoen Nederlandse gepensioneerden vertegenwoordigt, moeten ook ouderen kunnen meepraten over die adviezen. Zo schrijft hij in de brief:

“De ouderenorganisaties zijn bereid actief mee te werken aan de noodzakelijke aanpassingen van het unieke Nederlandse pensioenstelsel en ze willen ook helpen daarvoor een breed draagvlak te vinden. (…) Voor de soms moeilijke beslissingen op deze gebieden kan alleen voldoende draagvlak worden gevonden als de direct betrokkenen zich ook echt gehoord weten.”

Voorzitter Schouten wil dat lijsttrekkers nog voor de verkiezingen van 15 maart beloven de ouderen een actieve rol te geven in de SER. Tijdens de kabinetsformatie zal de hervorming van het pensioenstelsel één van de agendapunten zijn.

Het huidige stelsel van aanvullend pensioen, dat bovenop de AOW komt, is volgens de politiek en pensioenfondsen aan vervanging toe. Zo is het te rentegevoelig vanwege lage dekkingsgraden en wordt de wettelijke toezegging van een vast pensioen in de praktijk niet gehaald. Bovendien profiteren ouderen er momenteel sterker van dan jongeren, omdat iedereen een vaste premie betaalt terwijl er door vergrijzing steeds meer gepensioneerden bijkomen. Toch werd het Nederlandse stelsel vorig jaar uitgeroepen tot beste ter wereld.

Lees hier de brief

Open Brief Knvg Aan Lijsttrekkers Politieke Partijen by NRC on Scribd