NRC checkt: ‘Een miljoen mensen kunnen de zorgkosten niet opbrengen’

Dat zei Emile Roemer (SP).

SP-lijsttrekker Emile Roemer beweerde dat 1 miljoen mensen hun zorgkosten niet kunnen opbrengen.

Roemer heeft de stelling zo ruim geformuleerd dat deze moeilijk na te gaan is. De meest duidelijke aanwijzing die we kunnen bekijken, is de hoeveelheid mensen die onder de zogeheten ‘wanbetalersregeling’ van hun zorgverzekeraar vallen. Het gaat om mensen die ondanks het aanbod om een betalingsregeling te treffen hun zorgpremie langer dan 6 maanden niet betaald hebben. Op 1 augustus 2016 stuurde minister Schippers (Zorg, VVD) de ‘verzekerdenmonitor’ naar de Tweede Kamer. Daarin staat dat 290.000 mensen hun zorgrekening niet hadden betaald. Het is onduidelijk of dit allemaal mensen zijn die hun rekening niet kunnen betalen.

TNS Nipo becijferde vorig jaar dat 10 procent van de Nederlanders zorg mijdt, omdat zij op dat moment het bedrag dat ze moesten betalen door het verplichte eigen risico niet wilden of konden missen. Dat zou gaan om circa 1,7 miljoen mensen. Maar dit was onderzoek op basis van een enquête en ook volgens TNS Nipo zelf niet betrouwbaar genoeg om te extrapoleren.

Het is aan de andere kant ook voorstelbaar dat veel mensen die hun zorgkosten niet kunnen opbrengen, niet voorkomen in onderzoeken.

We beoordelen de stelling van Emile Roemer, voor zover we dat nu kunnen inschatten, als niet te checken. (EvS)