Belgische politie wil staken wegens test met tasers

Volgens de ambtenarenvakbond is er geen wettelijk kader voor het gebruik van het wapen.

Een taser bij de politie in Berlijn
Een taser bij de politie in Berlijn Oliver Weiken/EPA

De Belgische ambtenarenvakbond VSOA heeft maandag aangekondigd te willen staken wegens een aangekondigde proefperiode met tasers. Volgens de vakbond ontbreekt het aan een wettelijk kader voor het gebruik van tasers en is de agent die het wapen gebruikt daarom individueel verantwoordelijk. Ook zou er geen risico-analyse zijn uitgevoerd.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon kondigde vorige week dinsdag aan dat de tests op een nog onbepaald moment van start zouden gaan in tien tot vijftien politiezones. De VSOA geeft aan niet principieel tegen tasers te zijn, maar ziet het niet zitten dat daar geen duidelijke wettelijke regels voor zijn. In een verklaring zegt de vakbond daarom een stakingsaanvraag in te dienen. Voor wanneer is nog onduidelijk.

De discussie over tasers bij de politie speelt ook in Nederland. Ook hier voert de politie testen uit met stroomstootwapens, in Zwolle, Amersfoort en Rotterdam. Vorig jaar werd echter nog afgezien van de invoering van het omstreden wapen, waar onder andere Amnesty sterk tegen gekant is. Het gebruik ervan is niet zonder risico.

Zo kan het wapen dodelijk zijn voor mensen met hartfalen of voor mensen die onder invloed zijn van drank of drugs. De politie is echter voorstander en ziet een taser bijvoorbeeld als een alternatief voor het grijpen naar een vuurwapen wanneer iemand een bedreiging vormt voor de omgeving. De afstand tussen de wapenstok en het vuurwapen zou door een taser overbrugd worden.

Lees ook dit hoofdredactionele commentaar: Taser te controversieel wapen voor algemene inzet