Prijsafspraken in cao’s verboden voor zzp’ers

Waakhond ACM laat weten dat prijsafspraken vallen onder het kartelverbod en dat ze de onderlinge concurrentie verminderen.

Foto Roos Koole/ANP

Werkgevers en vakbonden mogen geen prijsafspraken, zoals bijvoorbeeld een minimumtarief, voor zzp’ers laten vastleggen in een cao. Dat heeft de waakhond Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaald.

Vakbond FNV pleitte onlangs voor minimumtarieven om zzp’ers een bepaalde vorm van zekerheid te bieden. Volgens de vakbonden is er door de flexibilisering van de arbeidsmarkt en te grote concurrentie in bepaalde sectoren te weinig zekerheid voor deze zelfstandige ondernemers. Maar volgens de ACM wordt de concurrentie verminderd als er prijsafspraken worden vastgelegd tussen zzp’ers en hun werkgevers. De ACM vindt dat juist omdat zzp’ers ondernemers zijn, ze zelf moeten bepalen tegen welk tarief ze werk aannemen.

Lees ook: WRR: ‘Nieuwe kwetsbare groepen door flexibel werk’

De ACM erkent wel dat er zorgen zijn over het inkomen en de sociale zekerheid van zzp’ers, maar stelt dat prijsafspraken tussen ondernemers vallen onder het kartelverbod dat in Nederland van kracht is. De enige uitzondering op dit verbod is van toepassing voor zzp’ers die in dezelfde werksituatie zitten als werknemers, de zogenoemde ‘schijnzelfstandigen‘.