Brieven

‘Positieflijst’ voor zoogdieren

Konijn verdient beter dierenwelzijn

Illustraties Cyprian Koscielniak

De politie treft er soms een aan, in een kamer met kapotgebeten interieur: een wasbeerhond. Ooit aangeschaft in de veronderstelling dat het een leuk huisdier zou zijn, kocht de eigenaar een niet-gedomesticeerd roofdier. Tot nu toe kon de politie weinig uitrichten tegen de houders van deze dieren. Vanaf 1 juli verandert dat: dan is de zgn. Positieflijst voor zoogdieren van kracht. Daarop staan 123 zoogdieren die in Nederland gehouden mogen worden. Staat een soort niet op de lijst, dan is het houden ervan door particulieren verboden. De wasbeerhond staat niet op de Positieflijst van te houden dieren.

Verantwoordelijk staatssecretaris Martijn Van Dam verdient lof voor het feit dat hij heeft uitgevoerd wat zijn voorgangers al die tijd hebben nagelaten: invulling geven aan de lijst van dieren die geschikt zijn als huisdier. Maar als we dierenwelzijn echt willen verbeteren, dan moet de overheid óók regels stellen aan het houden van ‘toegestane’ huisdieren, zoals konijnen. Weinig mensen weten dat konijnen sociale dieren zijn die met soortgenoten moeten leven en veel ruimte nodig hebben om te rennen en te graven. De meeste konijnen worden alleen en in een hok gehouden met grote welzijnsproblemen van dien.

Het stellen van houderijvoorschriften, ook voor 'gewone’ huisdieren, is in het voordeel van het dierenwelzijn en daarmee van de huisdiereigenaar.


Bioloog Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren.
    • Frank Wassenberg