Politiebond

‘Gehoorschade bij motoragenten’

Politiebond ACP vraagt de Nationale Politie onmiddellijk maatregelen te nemen om gehoorschade van motoragenten te voorkomen. Een toegezegd nader onderzoek van de Nationale Politie is volgens de bond ontoereikend; in de tussentijd rijden de agenten nog steeds op zware motoren met het risico op blijvende gehoorschade, vindt de bond. Volgens de ACP zijn er „meerdere gevallen bekend van collega’s bij wie ernstige gehoorschade is vastgesteld”. Hoewel niet met zekerheid te zeggen valt of er een rechtstreeks verband is tussen frequent motorrijden op een politiemotor en gehoorschade, zijn er volgens de bond wel aanwijzingen voor. (ANP)