Onderwijsraad

Advies: verbeter toegang tot onderwijs voor vluchteling

Vluchtelingen in Nederland moeten beter toegang krijgen tot onderwijs, en de deskundigheid van hun leraren moet omhoog. Überhaupt moet onderwijs een hogere prioriteit krijgen in het vluchtelingenbeleid. Dat heeft de Onderwijsraad donderdag geadviseerd aan regering en parlement.

Volgens de raad is het onderwijs nog steeds onvoldoende voorbereid op asielzoekers en wordt er te veel „geïmproviseerd”. Dat leidt tot schoolonderbreking, een tekort aan kennis en hoge kosten.

Zo belanden asielzoekers in het middelbaar onderwijs vaak op een te laag niveau, vooral op grond van hun taalbeheersing. Op scholen ontbreekt ook expertise over onderwijs aan asielzoekers. De raad ziet manco’s op het gebied van Nederlands als tweede taal en internationale competenties.

Volgens de raad moeten gemeenten het inburgeringsbeleid meer naar zich toe trekken, en dient de centrale overheid „een nationale, coherente visie” te formuleren op onderwijs aan vluchtelingen. Scholen moeten meer kennis binnenhalen van tweedetaalonderwijs en over het signaleren van trauma’s. Ook moet voorkomen worden dat asielzoekers veel verhuizen.

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, VVD) blijkt minder bezorgd. Hij meldde donderdag dat al goed wordt gewerkt aan beter onderwijs voor vluchtelingen. (NRC)