Europees Parlement

Vooronderzoek naar Schulz

Het Europees bureau voor fraudebestrijding (OLAF) start een vooronderzoek naar de vraag of SPD-leider Martin Schulz zich schuldig heeft gemaakt aan fraude en corruptie. Schulz, sinds januari kandidaat voor het bondskanselierschap in Duitsland, zou zich als voorzitter van het Europees Parlement schuldig hebben gemaakt aan vriendjespolitiek en geldverspilling. Zo onthulde Der Spiegel dat medewerkers onterecht bonussen ontvingen en dat Schulz onnodig vaak dure restaurants zou hebben bezocht. Het vooronderzoek moet bepalen of een strafrechtelijk onderzoek nodig is. Eerdere aantijgingen werden nooit bewezen. (NRC)

    • Frank Kuin