Winst groeit bij Delta Lloyd, daalt bij de Volksbank

De verzekeraar blijft worstelen met zijn solvabiliteitsratio, dat eind 2016 op 143 procent lag.

Foto Sander Koning/ANP

Verzekeraar Delta Lloyd blijft worstelen met zijn financiële buffers. De solvabiliteit, een belangrijke maatstaf in de verzekeringswereld voor de capaciteit om klappen op te vangen, is eind 2016 gedaald naar 143 procent. Dat was halverwege vorig jaar nog 173 procent.

Dat blijkt uit de jaarcijfers die Delta Lloyd donderdag heeft gepubliceerd. Een solvabiliteit van 143 procent betekent dat Delta Lloyd over 1,43 keer de minimaal vereiste buffers beschikt. Het cijfer ligt aan de onderkant van Delta Lloyds eigen ‘comfort zone’ en behoort tot de laagste in de sector.

De scherpe daling had vooral plaats in de laatste maanden van 2016, omdat het economisch tegenzit voor Delta Lloyd en omdat toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) nieuwe, strengere eisen heeft gesteld aan de manier waarop Delta Lloyd de solvabiliteit berekent. Die hebben een flinke hap uit de buffers genomen.

De sterke daling is vermoedelijk een deel van de verklaring waarom concurrent Nationale-Nederlanden (tegenwoordig NN-Group) onlangs niet bereid was om haar overnameverbod substantieel te verhogen. NN deed enkele maanden geleden een ongewenst overnamebod op Delta Lloyd. Het bood in eerste instantie 5,30 euro per aandeel, wat Delta Lloyd veel te laag vond. Na lang steggelen werd het 5,40. Na dat bod schaarde de top van Delta Lloyd zich wel achter een overname.

Lees ook: NN laat zien hoe je een concurrent overneemt

De solvabiliteit van Delta Lloyd is een terugkerend probleem en was in het recente verleden een punt van zorg van de toezichthouder DNB. Eind 2015 was die zo laag geworden – 131 procent – dat de verzekeraar aankondigde nieuwe aandelen te gaan verkopen. Met de opbrengst moesten de buffers versterkt worden. Die zogeheten claimemissie van 650 miljoen was zeer tegen de zin van een aantal aandeelhouders. Er kwam zelfs een rechtszaak.

Delta Lloyd slaagde er uiteindelijk in om de meeste weerstand weg te nemen en de emissie door te zetten. De verzekeraar ondernam ook nog succesvol andere stappen om de buffers te verhogen. Maar nu is die dus weer aanzienlijk gedaald. Aan de vooravond van de overname. Delta Lloyd en NN hopen aan het einde van het tweede kwartaal van 2017 alle toestemmingen te hebben verkregen van de toezichthouder en mededingingsautoriteiten.

De winst van Delta Lloyd is in 2016 wel fors toegenomen, van 128 miljoen euro in 2015 naar 231 miljoen euro, een stijging van 80 procent. Ook andere ingrepen zijn succesvol geweest. De kosten van Delta Lloyd zijn scherp gedaald en de top van het bedrijf ziet zelfs ruimte voor verdere besparingen in 2017, los van een eventuele overname. Als de overname onverhoopt toch niet doorgaat, dan denkt Delta Lloyd op termijn voldoende kapitaal te kunnen ‘genereren’ om weer ruimer in zijn jasje te kunnen zitten.

Delta Lloyd heeft verder besloten het slotdividend over 2016 op te schorten, in afwachting van de overname.

Winstdaling bij de Volksbank

Donderdag maakt ook de Volksbank, voorheen bekend als SNS Bank, haar jaarcijfers bekend. De bank boekte in 2016 met €329 miljoen een lagere winst dan in 2015. Die daling van 5 procent is volgens de bank mede te wijten aan een eenmalige herwaardering van 36 miljoen euro op een oude portefeuille hypotheken. Ook een eenmalige voorziening van 24 miljoen euro voor een zware reorganisatie drukte de winst. Zonder deze kosten zou de winst volgens de bank wel zijn gestegen.

Lees ook: Ook bij SNS kost automatisering banen

Wel profiteerde de Volksbank van een daling van het aantal “slechte leningen”, die kampen met een betalingsachterstand. Daarvoor was geld gereserveerd, maar door minder tegenvallers dan verwacht kwam daar 68 miljoen euro vrij.

Vooral het marktaandeel van de bank in nieuw afgesloten hypotheken nam toe, van 4,1 naar 5,7 procent. Bij de Volksbank nam de nieuwe productie van hypotheken met meer dan driekwart toe tot 3,7 miljard euro. Wel daalde het marktaandeel in de totale hypotheekportefeuille licht, met 0,1 procent naar 6,6 procent.

Heijmans boekt ‘dramatisch resultaat’

Zoals het bouwbedrijf vorige week al aankondigde, heeft Heijmans in 2016 een verlies van 110 miljoen geleden. Bestuursvoorzitter Ton Hillen noemt dat resultaat in een toelichting bij de donderdag gepresenteerde jaarcijfers “dramatisch”. Donderdag werd ook het onderliggend operationeel resultaat van Heijmans duidelijk, dat in 2016 66 miljoen euro negatief was.

Lees ook: Stagnatie bij Heijmans door slepende conflicten

De slechte resultaten bij Heijmans zijn voor een groot deel te wijten aan een verlies van 90 miljoen euro op lopende projecten. De aanleg van de N23 Westfrisiaweg bij Alkmaar en de bouw van de Energiefabriek in Tilburg waren duurder dan verwacht. Heijmans profiteerde in 2016 wel van een aantrekkende woningmarkt. Het aantal verkochte woningen groeide vorig jaar naar 1.962 woningen, tegen 1.791 woningen in 2015.

Eerder kondigde Heijmans al aan zich volledig te gaan richten op de Nederlandse markt. Bestuursvoorzitter Hillen herhaalde dat voornemen donderdag.

    • Chris Hensen
    • Clara van de Wiel