Rekenmethode

Begroting groeit met stad

Het college gaat in zijn begrotingen rekening houden met de constante groei van de stad. In nieuwe begrotingen wordt met de formule P x Q berekend hoeveel geld er extra nodig is: P staat voor het bedrag dat per inwoner wordt uitgegeven, en Q voor de toename in inwoners. Als de bevolking met 10.000 toeneemt, is er dus P x 10.000 euro extra nodig om dit voor de gemeente bij te benen.

    • Doortje Smithuijsen