Nautische cijfers

Navigatie-app van het Havenbedrijf loodst de binnenvaart straks door de haven

Binnenvaartschippers kunnen binnenkort met behulp van een app door de haven van Rotterdam navigeren. Met de app ‘Riverguide’ wil het Havenbedrijf Rotterdam de veiligheid van het scheepvaartverkeer verhogen.

Havenmeester René de Vries maakte de komst van de app donderdag bekend bij de presentatie van de nautische cijfers over 2016. De Havenmeester is verantwoordelijk voor de orde en veiligheid in de haven en voor een efficiënte afwikkeling van het scheepvaartverkeer.

De onlangs in een pilot geteste app helpt de schipper met het plannen van zijn reis en geeft informatie over onder meer de doorvaarthoogte en bedieningstijden van bruggen en sluizen in heel Nederland. Specifiek voor Rotterdam zijn er ook gegevens beschikbaar over ligplaatsen, over faciliteiten voor gevaarlijke stoffen en over stromingen en getijden. Mogelijk krijgt die specifieke informatie eveneens een landelijke dekking.

Binnenvaartschippers kunnen zich vanaf april aanmelden.

De Havenmeester toonde zich tevreden met het veiligheidsniveau in 2016. In het hele jaar deden zich 158 ongevallen voor van minder ernstige aard. Er was slecht één ernstig ongeval: een binnenvaartschip strandde in het Breeddiep, sloeg lek en verloor 30 kubieke meter olie. Dit ongeval alleen was goed voor een kwart van de totale hoeveelheid verontreinigingen met olie en andere stoffen in het water in het havengebied: 123 kubieke meter. Daarvan kon ruim 90 procent direct worden opgeruimd.

In totaal deden vorig jaar 29.022 zeeschepen de haven van Rotterdam aan. Dat waren er honderd minder dan het jaar ervoor. In 2008 waren het er nog meer dan 36.000. Omdat schepen steeds groter worden, zijn er minder nodig om dezelfde hoeveelheid lading te laden en lossen. De Havenmeester verwacht dat bij een lichte groei van de goederenoverslag het aantal bezoekende schepen de komende jaren min of meer stabiel blijft.

    • Frank de Kruif