Nieuwe klimaatchef VS wil direct Obama’s milieumaatregelen terugdraaien

Milieubeleid Trump

Met Scott Pruitt krijgt milieu-agentschap EPA een klimaatscepticus die nauwe banden onderhoudt met de energielobby.

Activisten verlaten hun kampement op last van de politie, na maanden van protest tegen een geplande pijplijn in North Dakota.
Activisten verlaten hun kampement op last van de politie, na maanden van protest tegen een geplande pijplijn in North Dakota. Foto Reuters

Scott Pruitt heeft als openbaar aanklager in Oklahoma veertien keer geprocedeerd tegen maatregelen van het Amerikaanse milieu-agentschap EPA, waaraan hij sinds deze week leiding geeft. Toch draagt hij het agentschap een warm hart toe, liet Pruitt weten nadat de Senaat zijn benoeming eind vorige week had goedgekeurd, wat zijn vele critici ook beweren. Er is juist „heel veel werk te doen”, zei hij in een interview met The Wall Street Journal.

Wel worden, als het aan Pruitt ligt, veel van Obama’s milieumaatregelen snel teruggedraaid. De belangrijkste is het Clean Power Plan, bedoeld om kolencentrales schoner te maken. Het vormde de kern van Obama’s klimaatbeleid. Ook wil Pruitt af van het besluit om meer open water in de VS onder federaal toezicht van het EPA te plaatsen. Hij wil projecten voor kolenwinning op federaal land opnieuw toestaan en minder streng omgaan met de emissies van het zeer krachtige broeikasgas methaan, dat vrijkomt bij olie- en gaswinning.

Verwacht wordt dat president Donald Trump de komende dagen per decreet zal aankondigen dat de milieumaatregelen worden teruggedraaid.

Pruitt heeft vooral kritiek op het feit dat Obama besluiten nam buiten het Congres om. Dat moet afgelopen zijn, vindt de nieuwe EPA-baas. Hij zegt er niet bij dat alle klimaatplannen in het Congres afketsten op een onwillige Republikeinse meerderheid. Obama vond dat hij niets anders kon doen dan de bestaande wetgeving maximaal oprekken, zodat hij het Congres niet nodig had.

De maatregelen waar de nieuwe regering van af wil, hebben allemaal te maken met energie en klimaat. En dat is geen toeval. Pruitt gelooft, net als Trump, dat het niet zo’n vaart zal lopen met klimaatverandering.

Klimaatscepsis

Pruitt had als openbaar aanklager nauwe banden met olie-, kolen- en gasproducenten, met elektriciteitsmaatschappijen en ook met klimaatsceptische organisaties. Dat blijkt uit 6.000 pagina’s met duizenden oude e-mails die woensdag op last van de rechter door het kantoor van de openbaar aanklager in Oklahoma zijn vrijgegeven. Veel bedrijven betaalden mee aan zijn verkiezingscampagne. In de rechtszaken tegen Obama’s voorstellen trokken ze vaak samen op met Pruitt. Hij had er geen probleem mee aanklachten door energiemaatschappijen te laten schrijven. „Ik bestrijd dat we niet zowel pro-milieu als pro-energie kunnen zijn”, zei Pruitt na zijn benoeming.

De Republikeinen voelden er niets voor om het besluit over de benoeming van Pruitt uit te stellen tot na de publicatie van de e-mails. Ook negeerden ze de waarschuwing van drie voormalige Republikeinse EPA-chefs die vrezen dat Pruitt het agentschap, waar 15.000 mensen werken en met een jaarlijkse begroting van 7 miljard dollar (6,6 miljard euro), zo veel mogelijk zal proberen te ontmantelen.

Pruitt sprak eerder deze week de werknemers van de EPA toe:

Richard Nixon

Pruitt zegt weinig van alle commotie rond zijn benoeming te begrijpen. Het EPA moet gewoon weer gaan doen waarvoor het in de tijd van Richard Nixon is opgericht, vindt hij. Simpel gezegd, de boel opruimen en schoonhouden. „Dat is geen minachting van het agentschap”, vindt hij, „maar herstel van de prioriteiten.”

Hij ziet veel voorbeelden waar het EPA zich nuttig kan maken. Zoals het schoonmaken van zo’n 1.300 plekken waar de bodem zwaar vervuild is – soms al decennialang. En het verbeteren van de luchtkwaliteit, die in 40 procent van de VS niet voldoet aan de strenge wettelijke normen.

De waterinfrastructuur ligt er belabberd bij, aldus Pruitt. Hij verwijst naar Flint, in Michigan, waar de waterleidingen door corrosie zo zijn aangetast dat het drinkwater ernstig is vervuild met lood en benzeen. En naar Californië, waar een verouderde wateroverlaat in de Oroville-dam de grote hoeveelheid regen niet aankon, waardoor 200.000 mensen halsoverkop geëvacueerd moesten worden.

Volgens Thomas Burke, die de afgelopen twee jaar leiding gaf aan de ongeveer 1.500 wetenschappers van het EPA, zijn de uitdagingen waar het milieu-agentschap nu voor staat ingewikkelder dan in de tijd van Richard Nixon. Vroeger had je watervervuiling, zegt Burke in een interview op de website Harvardpolitics, „nu hebben we problemen met waterschaarste, het managen van watervoorraden, de gevolgen van de landbouw voor waterbronnen, in combinatie met de gevolgen voor al onze steden – en hoe we ons afval verwerken.”

De tijd dat het EPA zich kon beperken tot het reguleren van één specifiek probleem is volgens Burke voorbij. Het gaat altijd om de totale ecologie en ook om de maatschappelijke gevolgen van milieubeleid.

Volgens Pruitt gaat het juist mis bij de wetenschap, hij vertrouwt de kosten-batenanalyses van het EPA niet. „Burgers geloven domweg niet langer dat het EPA eerlijk is als het om de cijfers gaat. Laten we zorgen voor reële, objectieve data, niet alleen op basis van modellen”, aldus Pruitt. „We moeten het vertrouwen herstellen.”

    • Paul Luttikhuis