Gebiedscommissies

Wijkpolitici worden geloot

In twee van de veertien gebiedscommissies zullen de gekozen leden vervangen worden door wijkraden met daarin door loting bepaalde burgers. De verandering is het gevolg van twee moties van D66 en de SP, gesteund door Leefbaar Rotterdam. Bedoeling is om de democratische legitimiteit van het bestuur te vergroten. Om welke twee gebieden het gaat, moet nog worden vastgesteld.