Cipier terecht ontslagen om presidentschap motorclub

De man had het aan de koffietafel wel besproken, maar had er apart melding van moeten maken.

Foto Marco de Swart/ ANP

De gevangenis in Lelystad heeft twee jaar geleden terecht een cipier ontslagen wegens “zeer ernstig plichtsverzuim”, omdat hij verzweeg dat hij president was van motorclub Black Sheep. Dat oordeelde de rechter donderdagmiddag.

Naast dat de gevangenbewaarder verzweeg dat hij leiding gaf aan de motorclub, had hij ook niet verteld dat hij contact had met ex-veroordeelden. Het zou gaan om ten minste vier ex-gedetineerden waarmee de cipier contact had, terwijl dat niet mag volgens de richtlijnen van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Zij zeggen daarover in de gedragscode:

“Het hebben van een andere dan een werkrelatie met een justitiabele is niet toegestaan. Een relatie met een ex-justitiabele is niet toegestaan, tenzij uit de aard en de duur van de relatie blijkt dat de veiligheid van de medewerker en de collega’s niet in gevaar wordt gebracht. Om de problemen te voorkomen is openheid nodig om in overleg een goede afweging te kunnen maken. Mocht een relatie ontstaan dan ben je verplicht dit te melden. (…)”

Besproken aan de koffietafel

De betreffende cipier was sinds 2002 in dienst bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Lelystad. Hij was daar mede verantwoordelijk voor de veiligheid binnen de PI. Toen hij in de gevangenis ging werken, had hij wel verteld dat hij lid was van de motorclub. Maar toen hij in 2013 president werd, meldde hij dat niet. Wel zegt hij dat het “aan de koffietafel” met zijn collega’s ter sprake is gekomen en dat zodoende ook zijn leidinggevenden op de hoogte waren van zijn lidmaatschap van en rol binnen de motorclub. Volgens de rechter had hij apart melding moeten maken van zijn nieuwe functie binnen de motorclub.

Lees ook: Kunnen we ze niet gewoon verbieden?

Black Sheep staat aangemerkt als zogeheten outlaw motorcycle gang (omg’s). De club heeft vestigingen met vijf afdelingen in het midden en noorden van het land. In een rapport uit maart 2014 beschouwt de politie vijftien clubs als outlaw motorcycle gang. Dat betekent niet dat de club strafrechtelijk is onderzocht of dat (leden van) de club criminele activiteiten ontplooien. Enkele motorclubs die als omg’s bestempeld worden zijn Bandidos, Hells Angels en No Surrender.