Opinie

Corruptie in cruciale beveiligingsdienst is onacceptabel

Aan de arrestatie van een beveiliger van PVV-leider Geert Wilders is zeer veel wat verontrust. Maar dat zijn plichtsverzuim, informatie lekken naar criminelen, bij toeval werd ontdekt is wellicht het meest alarmerend. Voor zover nu bekend ontdekte de recherche terloops dat een Nederlands-Marokkaanse criminele groep wel over geheime politie informatie moest beschikken, zo goed bleek deze geïnformeerd. Onderzoek leidde naar de eerder deze week aangehouden medewerker van de Dienst Bewaken en Beveiligen, belast met het in kaart brengen van locaties waar onder meer Geert Wilders zich bevindt of naartoe zou begeven. De man zou zijn toegang tot de rijksdatabanken hebben misbruikt.

Motief, methode, doel, ‘pleegperiode’ noch de aangerichte schade of de gelopen risico’s zijn al bekend. Maar dat de DBB de integriteit van de eigen medewerkers niet blijkt te kunnen garanderen is een conclusie die getrokken mag worden.

Dat is een klap voor een gespecialiseerde dienst die verantwoordelijk is voor de beveiliging van essentiële personen in de Staat der Nederlanden – het staatshoofd, de koninklijke familie, diplomaten en door het kabinet aangewezen met aanslagen bedreigde personen. Van hen is al jaren PVV-leider Geert Wilders de meest prominente. Uitgerekend in verkiezingstijd, waarin Wilders nog meer dan bij vorige verkiezingen een hoofdrol speelt, blijkt diens beveiliging gecompromitteerd. Dat is, zoals Wilders zelf zegt, onacceptabel. Zoiets mag niet voorkomen.

Juist het democratisch proces mag in een rechtsstaat niet met geweld worden bedreigd. Dat dit risico mogelijk toch is gelopen, bevestigt het beeld dat de vorige corruptieaffaires bij de Nationale Politie opriep. In korte tijd is dit de derde ‘mol’ die informatie lekte uit de politiesystemen naar het criminele milieu. Bij de vorige twee, in Den Haag en Den Bosch, leek het er op dat zij met dat doel bij de politie waren komen werken. Dat duidt op ondermijning, de vermenging van boven- en onderwereld, nota bene binnen de politie.

Of de DBB-man in dit plaatje past is overigens nog niet duidelijk. In de komende dagen moeten er vragen worden beantwoord om dit schandaal te kunnen wegen. Was dit ‘gewone’ zelfverrijking of had men het met hulp van een infiltrant gemunt op Wilders? Deugen kwaliteit, controle en selectie van de DBB, is alvast een hele dringende, tevens retorische vraag. Had dit tijdiger ontdekt en voorkomen kunnen worden? Was de minister van Veiligheid en Justitie voldoende alert – vorig jaar waren er signalen van een onderlinge vertrouwenscrisis bij deze dienst. Dit is een grote kwestie.