Brieven

Rubberkorrels op voetbalvelden

RIVM, hou je bij je leest

Foto ANP

De reputatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) als onafhankelijk wetenschappelijk instituut staat op het spel. Dat komt doordat het risicobeoordeling vermengt met risicomanagement, een terrein dat beter aan de politiek kan worden overgelaten.

Dat bleek in de uitzending van Zembla over rubbergranulaat op kunstgrasvoetbalvelden. De directeur Milieu en Veiligheid van het RIVM reageerde op wetenschappelijke kritiek met de boodschap dat er geen twijfel bestaat bij het RIVM. Echter, absolute zekerheid dat kinderen op kunstgrasvelden met rubbergranulaat geen enkel gezondheidsrisico lopen, is niet te geven. Dit zou door een gerespecteerd wetenschappelijk instituut als het RIVM dus ook nooit zo hard gezegd, nimmer zo absoluut gecommuniceerd mogen worden. Dat is schadelijk voor het vertrouwen in de overheid én voor de reputatie van het RIVM. Het risicomanagement, waarbij toxicologische kennis wordt vertaald in beleid, is een overheidsverantwoordelijkheid. Hierbij spelen sociaal-economische factoren een rol, evenals de publieke risicoperceptie. In de risicocommunicatie gaat dit onderscheid met de toxicologisch gebaseerde risicobeoordeling dikwijls verloren. Om de discussie zuiver te houden is het van belang een scheiding te handhaven tussen risicobeoordeling en risicomanagement.

,
emeritus hoogleraar toxicologie,