Zuid-Koreaanse vrouwen op weg naar levensverwachtingrecord van bijna 91 jaar

Onderzoek naar Langer leven Zuid-Korea wordt het land waar de mensen gemiddeld het langst leven. Ook in andere rijke landen zal de levensverwachting stijgen.

Foto iStock

De levensverwachting in geïndustrialiseerde landen gaat nog veel verder stijgen. Vrouwen in Zuid-Korea die in 2030 geboren worden, zullen gemiddeld een leeftijd van 90,8 jaar bereiken, en mannen van die lichting uit dat land komen uit op een gemiddelde van 84,1 jaar. Daarmee is Zuid-Korea de toekomstige aanvoerder van de ranglijst van landen met langstlevende inwoners.

Dat is de conclusie van een uitgebreide toekomst-analyse van de levensverwachting in 35 westerse landen, waaronder Nederland. De resultaten werden woensdag gepubliceerd in het medisch-wetenschappelijke tijdschrift The Lancet.

Onderzoekers onder leiding van epidemioloog Majid Ezzati van het Imperial College in Londen baseerden zich op de historische sterftecijfers van de verschillende landen en stopten die in 21 voorspellende modellen voor de bevolkingsgroei en levensverwachting. Die lieten zij – gewogen – meetellen om tot een eindschatting te komen. De onderzoekers denken dat hun voorspellingen daardoor robuuster zijn dan gangbare voorspellingen die zich vaak slechts op een of enkele modellen baseren.

Het wonder van Zuid-Korea

Het voorspelde ‘wonder van Zuid-Korea’ schrijven de onderzoekers toe aan een drastische vermindering van sterfte aan infectieziekten bij kinderen en ouderen en recent de grote verbetering in opsporing en preventie van chronische ziekten in het land. De grote economische groei in Zuid-Korea heeft de welvaart en het opleidingsniveau opgestuwd, zoals het dat eerder deed in Japan. Medische voorzieningen zijn flink gegroeid in Zuid-Korea terwijl de bevolking minder overgewicht en te hoge bloeddruk heeft in vergelijking met de meeste westerse landen. Ook roken de vrouwen er minder.

Onzekerheid

De studie gaat over de gezondheid van kinderen die nog niet eens geboren zijn, dus vanzelfsprekend is de onzekerheid nog groot. Er is grote overlap in de onzekerheidsmarges van de landen aan de top van de lijst, dus de volgorde kan uiteindelijk heel anders uitpakken, waarschuwen de onderzoekers.

En uiteraard kon de studie geen rekening houden met grote toekomstige gebeurtenissen als oorlogen, epidemieën, natuurrampen of veranderingen in het gezondheidsbeleid van een land.

    • Sander Voormolen