Brieven

Kerkbezoek

Bidden hoeft niet, meneer Hulsman

Foto iStock

Nee, de Amsterdamse Westerkerk is niet opgenomen in het prachtige boek Kerkinterieurs in Nederland van Albert Reinstra, Marc de Beyer en Pia Verhoeven (WBOOKS), jammer en onbegrijpelijk genoeg. Maar waarom recensent Bernard Hulsman er toch niet eens is binnengelopen op zijn tocht langs open kerken? (NRC, 18/2). In de Westerkerk worden nog altijd diensten gehouden – die men van harte mijden mag, al dan niet vanwege in de jeugd opgedane overdaad aan godsdienstigheid – maar door de week staan de kerkdeuren meestal wijdopen voor wie er alleen maar even kijken wil. Deze kerk is naast haar functie als levend godshuis zelfs een erkend museum! Het hoeft je smaak niet te zijn – de nestgeur van neogotisch katholicisme lijkt vaak levenslang om uit het nest gevallen jongen te blijven hangen – maar geen kerk die het ideaal van architect Hendrick de Keyser indrukwekkender toont dan de oude Wester. Een ‘kalig’ interieur inderdaad, dat duidelijk met alle ‘sinterklazigheid’ in het geloof heeft afgerekend. Maar met een licht dat stil maakt. En een majestueus orgel, met orgelluiken van De Lairesse. Kom, loop die kerk nou eens in, zou ik zeggen. Wie weet wil je dan zelfs wel, te midden van die nuchtere mystiek, een kaarsje branden aan het Brandend Braambos. Ook dat mag zonder bidden, net als in het buitenland.

,
predikant van de Westerkerk te Amsterdam
    • Fokkelien Oosterwijk