65-plussers aanzienlijk vaker achter het stuur

Het aantal ouderen steeg, maar het aantal autokilometers dat zij reden steeg harder.

Foto Remko de Waal / ANP

65-plussers maakten in 2015 aanzienlijk meer autokilometers dan tien jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). In 2015 reden 65-plussers 14,2 miljard kilometer in de auto, 68 procent meer dan in 2005. In dezelfde periode nam het aantal mensen ouder dan 65 ook toe, maar minder hard, namelijk met 32 procent.

Volgens het CBS maken verschillende factoren dat ouderen vaker achter het stuur zitten dan voorheen. Zij hebben vaker een rijbewijs dan vroeger. Dat geldt met name voor vrouwen van boven de 65. Daarnaast zijn senioren welvarender, mobieler en zelfstandiger geworden en halen mensen gemiddeld een hogere leeftijd.

75-plussers

Over het algemeen reden 65-plussers per persoon dus aanzienlijk meer kilometers dan in 2005, maar bij de 75-plussers uitgesplitst als losse groep valt de stijging pas echt op. Zij reden ieder gemiddeld 39 procent meer kilometers dan tien jaar eerder. Bij andere leeftijdgroepen steeg het aantal gereden kilometers minder snel. Daardoor bedroeg de totale toename zes procent, naar 91 miljard kilometer.

Ouderen verzamelden niet alleen meer autokilometers, ze bezaten ook vaker een auto dan voorheen. In 2005 hadden van iedere duizend 65-plussers 408 een auto. In 2015 waren dat er 521. Onder mensen tot dertig jaar daalde dat aantal juist van 308 naar 284 op de duizend, terwijl er in die bevolkingsgroep een bevolkingstoename van acht procent was. Jongeren legden ook vier procent minder kilometers af.

    • Vincent Sondermeijer