Wie op Koningsdag een lustrum viert, mag wellicht meeëten in het paleis

Koning Willem-Alexander nodigt dit jaar op 27 april, zijn vijftigste verjaardag, 150 andere jarigen uit voor een diner in het Paleis op de Dam. Dat heeft de vorst bekendgemaakt via een video-annonce op de koninklijke website.

Iedereen die ouder is dan 18, zijn of haar verjaardag viert op dezelfde dag als de koning én een kroonjaar viert (een „door vijf deelbaar jubileum”), mag zich opgeven. Bij dit diner zal ook koningin Máxima aanzitten. Gegadigden mogen ook door anderen worden opgegeven, zolang dat maar voor 3 maart gebeurt op de site www.WA50.nl. Er zal geloot worden wie mee mag eten.

Een snelle rekensom leert dat ruim 7.300 meerderjarige Nederlanders in aanmerking komen voor een plekje aan tafel. CBS-demograaf Jan Latten becijferde dat de koning sowieso in breed gezelschap verkeert: op 27 april 2017 kunnen 410 mannen en 407 vrouwen eveneens vijftig worden. En er zijn op die dag twaalf onderdanen die honderd jaar hopen te worden, allen vrouwen.

Na het diner zal het paleis vijftig uur onafgebroken gratis geopend zijn voor publiek. Dat begint op 28 april om 10 uur ’s avonds en loopt door tot 30 april middernacht. Er is dan een speciale tentoonstelling over vijftig jaar leven in het Koninkrijk.

De koning organiseert vaker etentjes met Nederlanders, maar dan met diegenen die een bijzondere prestatie verrichten.

    • Milo van Bokkum