Toename 14 procent

Politie registreert meer incidenten met verwarde mensen

Het aantal incidenten met verwarde mensen is vorig jaar fors gestegen. Dat blijkt deze dinsdag uit politiecijfers. Waar ze in 2015 nog 66.000 incidenten registreerde, was dat vorig jaar bijna 75.000, 14 procent meer. Bovendien worden de incidenten volgens de politie ernstiger. Bij de voorvallen kunnen mensen met een psychische stoornis betrokken zijn, maar ook demente ouderen of verslaafden. Niet precies duidelijk is hoeveel mensen overlast veroorzaken. Een persoon kan meer incidenten veroorzaken, er komt niet altijd politie bij, en wie een strafbaar feit of suïcide pleegt, valt buiten deze registratie. (NRC)

    • Clara van der Wiel