smeekbede van de dag

Meer geld voor kogels, graag

Campagnetijd is hét moment om om geld te vragen. Dus kwamen vier Defensiebonden dinsdag met een onderzoek naar de tevredenheid van bijna 8.500 militairen en burgermedewerkers. Die is laag, al jaren, ook nu het defensiebudget niet meer krimpt. Saillant detail: één op de vijf militairen zegt onvoldoende munitie te hebben tijdens uitzendingen. Dus niet alleen tijdens oefeningen. Defensie zegt dat daar „nu geen sprake van is”. In het midden latend of het eerder wel voorkwam, Kamerleden zijn hoe dan ook geschrokken en roepen om meer budget.