Agent bij dienst beveiliging lekte naar Marokkaans-Nederlandse criminelen

Dienst Bewaken en Beveiligen Een ervaren politieagent wordt ervan verdacht opsporingsinformatie te hebben gelekt naar een Marokkaans-Nederlandse misdaadorganisatie.

Foto ANP

Vanuit de politiedienst die onder meer belast is met de bewaking van Geert Wilders en leden van het Koninklijk Huis, is met enige regelmaat vertrouwelijke politie-informatie gelekt naar een Marokkaans-Nederlandse criminele groepering.

Een ervaren politieagent van Marokkaanse afkomst, werkzaam bij de zogeheten Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB), wordt ervan verdacht opsporingsinformatie te hebben verstrekt aan leden van een misdaadorganisatie die zich schuldig maakte aan heling en het witwassen van crimineel geld.

Het gaat volgens verscheidene hooggeplaatste politiefunctionarissen om een agent die belast was met het maken van zogeheten ‘omgevingsscans’. Hij moest plekken verkennen waar bedreigde en bewaakte personen op bezoek zouden komen. De politieagent van de Landelijke Eenheid had voor zijn werkzaamheden toegang tot databases met zeer vertrouwelijke inlichtingen. „Voor dergelijk werk moet je vrijwel alle informatie die je nodig acht op kunnen vragen”, zegt een opsporingsambtenaar. De agent is afgelopen maandag aangehouden op verdenking van schending van het ambtsgeheim en buiten functie gesteld.

Door het verspreiden van geheime politie-informatie van de beveiligingseenheid bestaat het risico dat kwetsbare en bedreigde personen gevaar lopen. Locaties van safehouses zijn mogelijk uitgelekt. Een hoge functionaris van de Landelijke Eenheid zegt dat er vooralsnog geen „concrete aanwijzingen zijn die nadere veiligheidsmaatregelen vereisen. De aangehouden collega zat niet in de inner circle.”

Andere collega’s zeggen dat er binnen de politie wel grote ongerustheid bestaat naar aanleiding van dit nieuwe interne corruptiegeval. Het is volgens politiebronnen zeer verontrustend dat er uitgerekend vertrouwelijke inlichtingen zijn gelekt naar een Marokkaans-Nederlandse misdaadgroepering over het werk van een dienst die de politicus Wilders moet beschermen omdat hij zich al jarenlang nadrukkelijk keert tegen ‘Marokkaans tuig’. Onder leiding van een officier van justitie onderzoeken de nationale recherche en het integriteitsbureau van de politie welke vertrouwelijke inlichtingen de aangehouden politieagent de afgelopen jaren precies heeft opgevraagd en wat hij aan het criminele circuit heeft doen toekomen. „De schade is nog niet te overzien”, zegt een opsporingsbron.

De ontmaskering van de vermoedelijk corrupte agent van de DBB gebeurde bij toeval. In een onderzoek naar een misdaadgroep merkte de politie dat de verdachten beschikten over geheime opsporingsinformatie. Via digitaal rechercheren is vervolgens vastgesteld dat deze inlichtingen afkomstig moesten zijn van de agent van de dienst beveiliging. Collega’s hebben intern laten weten al eerder vermoedens te hebben gehad over de nu opgepakte agent.

Bij deze politiedienst was het al langer onrustig. In november 2016 bleek uit een rapport dat onderzoeksbureau Cocon in opdracht van de politieleiding uitvoerde naar vermeende misstanden bij de DBB dat er bij deze politie-eenheid sprake was van intern wantrouwen, miscommunicatie en conflicten. Naar aanleiding van deze bevindingen stapte het hoofd van de DBB op.

Lees ook wat we toen schreven: Als beveiligen wachten wordt gaat het mis

De Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) is onder meer belast met de bewaking van Geert Wilders. Foto Robert Vos/ANP

Diversiteitsbeleid bij politie hapert

De arrestatie van de agent is een enorme tegenslag voor het toch al haperende diversiteitsbeleid van de Nationale Politie: het streven om meer agenten met een andere etnische achtergrond aan te trekken. Het is de tweede keer binnen een jaar dat een agent met migrantenachtergrond wordt opgepakt op verdenking van corruptie. Vorig jaar juni werd een agent van Marokkaanse afkomst van de eenheid Den Haag opgepakt op verdenking van corruptie. Hij wordt ervan verdacht tientallen keren familieleden te hebben getipt over hennepplantages die de politie nog moest ruimen. Zijn handlangers namen dan de drugs in beslag voordat de politie ter plekke was.

„Het probleem van deze corruptie-onderzoeken is dat deze opgepakte politieagenten loyaler zijn aan hun Marokkaanse familieleden of vrienden dan aan de politie-organisatie”, zegt een bij de opsporing betrokken politieman.

De rijksrecherche draaide het afgelopen jaar overuren door alle corruptieonderzoeken. De grootste corruptiezaak betreft een agent uit Limburg. In mei begint de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen rechercheur Mark M. uit Weert. Hij wordt ervan verdacht uit zo’n honderd strafrechtelijke onderzoeken vertrouwelijke inlichtingen te hebben verkocht.

Het OM meldde woensdag dat de man die de informatie van DBB lekte donderdag wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris.