Opinie

Couveuse

None

In het kader van het project ‘Lentekriebels’ vertel ik kinderen in groep vier over mijn beroep (gynaecoloog). Getooid in mijn witte jas, zit ik in de kring met alle leerlingen om mij heen. Op mijn knie ligt een demonstratiebaby, compleet met navelstreng en moederkoek. Ik vertel ze over zwangerschap, bevalling en keizersnede. Het is een levendig, want interactief gebeuren. Dan vraag ik: „Soms wordt een baby in een glazen bakje gelegd, weet iemand van jullie hoe dat heet?” Fanatiek steekt een van de kinderen de hand omhoog en roept: „Dat is kindermishandeling.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ikje@nrc.nl