Aantal incidenten met verwarde personen gestegen

Onlangs bleek dat het aantal keer dat de crisisdienst in actie is gekomen, de afgelopen drie jaar juist aanzienlijk is gedaald.

Opvangkamer op de afdeling Opvang Verwarde Personen op het hoofdbureau van de Politie in Den Haag.
Opvangkamer op de afdeling Opvang Verwarde Personen op het hoofdbureau van de Politie in Den Haag. Foto Bart Maat/ANP

Het aantal incidenten met verwarde mensen groeide het afgelopen jaar fors, zo blijkt uit cijfers die de politie dinsdag vrijgaf. Waar in 2015 nog 66.000 incidenten werden geregistreerd, steeg dat aantal vorig jaar met 14 procent naar bijna 75.000. Ook worden de incidenten volgens de politie ernstiger.

Bij de incidenten kunnen mensen met een psychische stoornis betrokken zijn, maar ook bijvoorbeeld demente ouderen of verslaafden. Personen die in verwarde toestand een strafbaar feit begaan worden niet in de cijfers opgenomen, net zomin als mensen die suïcide plegen of daartoe een poging doen. Omdat eenzelfde persoon bij meerdere incidenten betrokken kan zijn, kan uit de cijfers het aantal personen dat overlast verzorgt niet worden opgemaakt. Ook komen volgens de politie lang niet alle verwarde mensen met de politie in aanraking.

Niet meer psychische stoornissen

In het Algemeen Dagblad wijt de voorzitter van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag Onno Hoes de stijging aan de toegenomen aandacht voor het probleem. Ook het groeiend aantal mensen dat langer zelfstandig thuis woont kan de stijging volgens hem verklaren.

Onlangs bleek uit een analyse van ggz-onderzoeker Bauke Koekkoek, dat van de verwarde personen die de politie registreert slechts ongeveer 45 procent bestaat uit mensen met een psychische stoornis. Koekkoek gaf toen aan dat de politiecijfers een vertekend beeld kunnen geven, omdat het niet noodzakelijkerwijs betekent dat de problematiek met psychische stoornissen erger wordt. Ook de afnemende tolerantie in de samenleving kan een oorzaak zijn. Onlangs bleek dat het aantal keer dat de crisisdienst voor mensen met een psychische stoornis in actie is gekomen, de afgelopen drie jaar juist aanzienlijk is gedaald.

Lees ook: ‘In de geestelijke gezondheidszorg is niets wat het lijkt’

In een verklaring laat de Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg, die de verantwoordelijkheid voor het thema heeft, weten de cijfers zorgelijk te vinden. Vooral het feit dat ook de ernst van de incidenten toeneemt, legt volgens hem grote druk op politiemensen. Volgens Aalbersberg is vooral preventie belangrijk om het aantal incidenten te verminderen.

Vanaf dit jaar bouwt de politie de opvang aan personen met verward gedrag die geen strafbaar feit hebben gepleegd af. In oktober 2018 moet volgens afspraken tussen het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) overal in Nederland een goed werkend systeem voor de ondersteuning van mensen met verward gedrag opgericht zijn, waardoor de rol van de politie minder groot zal worden.