Wetsvoorstel op komst

Ministerie wil overgang van vmbo naar mbo versoepelen

Vmbo-leerlingen moeten in de toekomst makkelijker en sneller kunnen doorstromen naar het mbo. De bewindslieden op Onderwijs, Bussemaker (PvdA) en Dekker (VVD) bereiden daartoe een wetsvoorstel voor, zo hebben ze de Tweede Kamer laten weten. Het is de bedoeling dat vmbo’ers alvast vakken in het middelbaar beroepsonderwijs kunnen gaan volgen terwijl zij nog met hun voorbereidende opleiding bezig zijn. Bussemaker en Dekker willen dat deze groep zo in vijf jaar een ‘startkwalificatie’ – een diploma op mbo 2-niveau – kan halen. Nu staat daar nog zes jaar voor. Om die versnelling te bereiken, moet het ook mogelijk worden over te stappen naar het mbo zonder vmbo-examen te doen. Een soepeler overgang moet ertoe leiden dat minder scholieren uitvallen. (NRC)

    • Vincent Sondermeijer