Is een claim bij de ouders van Tristan kansrijk?

Schietpartij Alphen a/d Rijn Nabestaanden en slachtoffers van Tristan van der V. houden diens ouders aansprakelijk voor moordpartij in 2011.

Monument bij het winkelcentrum de Ridderhof. Op 9 april 2011 vond hier een dodelijke schietpartij plaats, toen Tristan van der V. in het winkelcentrum zes mensen en zichzelf doodschoot.
Monument bij het winkelcentrum de Ridderhof. Op 9 april 2011 vond hier een dodelijke schietpartij plaats, toen Tristan van der V. in het winkelcentrum zes mensen en zichzelf doodschoot. Foto ANP/Sander Koning.

Slachtoffers van de schietpartij in winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan de Rijn waarbij in april in 2011 zes mensen werden doodgeschoten en er zeventien gewond raakten, willen de ouders van de schutter – de destijds 24-jarige Tristan van der V. – financieel aansprakelijk stellen voor de geleden schade.

1 Wat wordt er geëist?

Slachtoffers van de schietpartij, die eindigde met zelfmoord van Tristan, vinden dat de schutter niet als enige verantwoordelijk is voor de veroorzaakte schade. Er waren zoveel signalen dat er iets mis was met Tristan dat het op de weg van de ouders zou hebben gelegen eerder in te grijpen. Ter voorbereiding van de claim, die volgende maand door de Haagse rechtbank wordt behandeld, zijn allerlei betrokkenen in een civiel getuigenverhoor gehoord. Het gaat onder anderen om mensen van de schietvereniging waar Tristan lid van was, ambulancepersoneel, politieagenten en de ouders. Uit die verhoren zou onder meer zijn gebleken dat de ouders wisten dat Tristan depressief was. Hij zou onder meer met geesten van overledenen praten. Ouders zouden zelf ook verbaasd zijn geweest dat hun zoon een wapenvergunning kreeg.

2 Maakt de claim veel kans?

Albert Verheij, hoogleraar privaatrecht aan de Groningse universiteit, zegt dat het „zeker niet vanzelfsprekend is” dat ouders aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het handelen van een inwonend meerderjarig kind. Voor kinderen onder de veertien jaar geldt voor ouders een algemene risicoaansprakelijkheid. Voor kinderen tot zestien jaar moeten ouders aantonen dat hen geen verwijt te maken is voor schadeveroorzakend handelen van hun kind.

Er is in de jurisprudentie geen zaak bekend waarin een dergelijke claim tegen ouders is toegewezen

„De rechter zal met de nodige terughoudendheid dergelijke schadeclaims beoordelen. Pas als er heel duidelijke indicaties zijn dat iemand labiel en gewelddadig is en dat bovendien bekend is dat hij beschikt over een wapen, kom je in de buurt van verantwoordelijkheid die ouders kunnen hebben voor het handelen van hun kind. Dan gaat iemand namelijk daadwerkelijk een gevaar vormen”, zegt Verheij. Het moet volgens Verheij blijken „uit de concrete omstandigheden” of ouders een verwijt te maken valt.

Hoogleraar Verheij zegt dat hem in de jurisprudentie geen zaak bekend is waarin een dergelijke claim tegen ouders is toegewezen.

3 Is er al geld uitgekeerd aan de slachtoffers?

Nationale Nederlanden heeft eerder 450.000 euro uitbetaald. Dat was de maximale dekking van de aansprakelijkheidsverzekering. Advocaat Veeru Mewa, die enige tientallen slachtoffers in deze zaak bijstaat, spreekt in dit verband van „een symbolische vergoeding”. Met zo veel gedupeerden in een zaak betekent dit dat niet meer dan „een druppel” van de totale schade is vergoed.

4 Eerder is de politie aansprakelijk gesteld. Hoe liep dat?

Twee jaar geleden oordeelde de Haagse rechtbank dat de politie weliswaar fouten heeft gemaakt bij het verlenen van een wapenvergunning aan Tristan van der V., maar niet aansprakelijk is voor de schade van de slachtoffers van de schietpartij.