Geen octrooi meer op klassieke veredeling

Veredelaars mogen als het aan de landen van de EU ligt voortaan zonder toestemming te vragen elkaars vindingen gebruiken.

Een sproeier bij een akker in Nederland
Een sproeier bij een akker in Nederland Vincent Jannink/ANP

Het octrooirecht op nieuwe gewassen die tot stand komen door zogenoemde klassieke veredeling is niet meer geldig. Dat hebben de lidstaten van de EU maandagochtend unaniem besloten, meldt het ministerie van Economische Zaken op haar site.

Klassieke veredeling betekent dat er nieuwe gewassen worden gemaakt door reeds bestaand materiaal met elkaar te kruisen. De methode staat haaks op de bekendere en meer controversiële vorm van modificatie waarbij in het DNA wordt ingegrepen. Tot nu toe had men toestemming nodig van octrooihouders om bij veredeling gebruik te maken van reeds veredeld materiaal, in plaats van dat kwekers zomaar van elkaars bevindingen gebruik konden maken. Die toestemming is nu niet meer nodig.

Lees ook: Kweekvlees, insecten, zeewier - wat ligt er over vijf jaar op ons bord?

Volgens de EU was het nooit de bedoeling van de octrooiwetgeving op biotechnologie om octrooien te verlenen aan volledig biologische veredeling. Het Europese Octrooibureau besloot daartoe in 2015, maar volgens de landen legt het bureau de regels verkeerd uit en zal die niet meer gelden. Hierdoor komen er meer gewassensoorten beschikbaar voor veredelaars. Dat is volgens de landen een positieve zaak, omdat het innovatie bevordert om voedseltekorten tegen te gaan.

Nederland zelf kent relatief veel veredelingsbedrijven. Tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU, van januari tot juni 2016, is het probleem voor een groot deel aangekaart door staatssecretaris Martijn van Dam.

    • Milo van Bokkum