Kamer wenst opheldering Van Rijn over pgb

Staatssecretaris Martin van Rijn (Zorg, PvdA) hield de Tweede Kamer telkens een te rooskleurig en onvolledig beeld voor van de problemen bij de uitvoering van de pgb. CDA, ChristenUnie, GroenLinks en SP willen nu dat hij verantwoording komt afleggen in het parlement.

Foto Evert-Jan Daniels / ANP

Diverse Kamerleden zijn verbaasd over wat staatssecretaris Martin van Rijn (Zorg, PvdA) vooraf wist en deed rond het debacle met de persoonsgebonden budgetten. CDA, SP en D66 willen dat Van Rijn zich komende week nog verantwoordt voor het parlement.

Uit onderzoek van NRC blijkt dat staatssecretaris Van Rijn en zijn ambtenaren bij de hervorming van het persoonsgebonden budget (pgb) fout op fout stapelden. Zij reageerden nauwelijks op de vele interne waarschuwingen dat het mis zou gaan met de uitvoering van de pgb. Van Rijn hield de Tweede Kamer telkens een te rooskleurig en onvolledig beeld voor van de werkelijke situatie.

Lees ook: De tien pgb-missers van staatssecretaris Martin van Rijn

Kamerlid Mona Keijzer (CDA): „Dit laat weer zien hoe groot de paniek en chaos achter de schermen van het ministerie was terwijl de staatssecretaris naar de Kamer, de pers en de samenleving deed alsof alles onder controle was. Deze paniek en chaos is het resultaat van een staatssecretaris die ondanks alle zeer negatieve adviezen voor alles door wilde gaan met het plan om de uitbetaling van de pgb’s door de SVB te laten regelen.”

De SP ziet niet alleen een „onmachtige” staatssecretaris, maar ook een „onwillige”. „Het ministerie is veel meer bezig met de bescherming en het imago van Van Rijn dan met het oplossen van problemen.”, zegt Kamerlid Renske Leijten. „Die nieuwe pgb had nooit zo mogen gebeuren.”

Vera Bergkamp van D66 zegt dat al langer bekend was hoe dramatisch de invoering was voor patiënten. „Nu weten we nog meer over het chaotische verloop. Ik wil daar graag een reactie op van Van Rijn en hoe het staat met het nieuwe systeem”, aldus het Kamerlid.

Zo ingewikkeld is het om een pgb aan te vragen:

Linda Voortman van GroenLinks noemt het „frappant” dat het ministerie adviseerde geld naar rekeningen in Bulgarije en Roemenië over te maken zonder dat namen van patiënten en hulpverleners bekend waren. Dat het ministerie zelfs opdracht gaf tot betalingen aan een zorgondernemer die aantoonbaar onjuist declareerde, noemt Voortman „raar” en hoopt dat daar meer duidelijkheid over komt. Leijten van de SP: „We wisten dat er soms heel makkelijk werd betaald om de problemen op te lossen, maar niet op deze manier.”

Vooral de wijze waarop Van Rijn de Tweede Kamer informeerde ligt gevoelig. Van Rijn kreeg eerder een motie van wantrouwen van de Kamer, onder meer gesteund door SP, GroenLinks en het CDA. De christen-democraten voelen zich gesterkt in die verregaande stap. Keijzer: „Wij vonden destijds al dat Van Rijn de Kamer onvolledig had geïnformeerd en daarbij overhaast en onzorgvuldig te werk is gegaan. Nu wordt weer bevestigd dat deze conclusie de juiste was.”

De Christen Unie hoopt dat de problemen met de pgb’s worden opgelost. Kamerlid Carla Dik-Faber: „Het is ongelooflijk triest dat mensen die zorg nodig hebben, de budgethouders, en hun verzorgenden hier zo de dupe van zijn geworden. De Kamer heeft hierover veel gedebatteerd en bijgestuurd waar mogelijk was. Het is nu belangrijk dat voortvarend wordt gewerkt aan het nieuwe portaal, waarbij de controle aan de voorkant plaatsvindt en de budgethouder weer de regie krijgt over de betalingen.”