Brieven

Second opinions

Meer onzekerheid en hogere kosten

Helft second opinions geeft ander behandeladvies, kopte NRC na onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland (13/2). Bij lezing zal iedere patiënt die nog geen second opinion heeft aangevraagd zich achter de oren krabben. Doen zij zichzelf tekort door niet bij een andere arts te rade te gaan? Zo duidelijk als de kop doet vermoeden, zijn de resultaten niet. De ondervraagden waren mensen die zelf contact opnamen met een ‘meldpunt’. Dat werkt selectiebias in de hand. En inderdaad laat het rapport zien dat hogeropgeleiden en mensen met chronische ziekten oververtegenwoordigd zijn in het panel. Onderzoek binnen de oncologie laat zien dat verschillen tussen eerste en tweede meningen kunnen variëren van subtiele smaakverschillen (bijv. een iets andere volgorde van chemotherapie, zonder verwachte gevolgen voor het welzijn van de patiënt) tot andere diagnoses of behandeladviezen. Maar de laatste categorie is zeldzamer. Het vragen van een second opinion is een belangrijk recht van patiënten, want kan tot meer acceptatie, zekerheid, vertrouwen en soms medisch voordeel leiden. Maar second opinions kunnen ook onzekerheid in de hand werken, leiden soms tot vertraging in de behandeling en kosten de gezondheidszorg geld. Laten we er daarom geen standaardprocedure voor iedere patiënt van maken.

,
onderzoeker AMC en fellow KWF Kankerbestrijding
    • Marij Hillen