Brieven

Reorganisatie bij de Persgroep

Dit zet de lokale democratie onder druk

illustraties cyprian koscielniak

De Persgroep, eigenaar van het leeuwendeel van de huis-aan-huisbladen in Nederland, reorganiseert en heeft negentig redacteuren in vaste dienst ontslagen. Het nieuwe concept wordt zzp’ers en verder kunnen de lezers deze kranten digitaal vol laten lopen. Dat betekent niet alleen leed voor de betrokken redacteuren, maar zeker ook voor de lokale samenleving.

Vrij spel krijgen burgemeester en wethouders die niet meer kritisch gevolgd worden, maar die hun persberichten ongefilterd de kolommen in kunnen sluizen. Dat is schadelijk voor de gemeentelijke democratie. Er is geen tegenhanger meer die controleert en een kritisch geluid kan laten horen. Dat dit hard nodig is, bleek nog niet zo lang geleden toen de burgemeester van Zeist bijkluste bij onderwijsgroep Amarantis als voorzitter van de raad van toezicht. Amarantis ging bijna failliet, het ministerie moest met miljoenen bijspringen. De burgemeester verklaarde het ook allemaal niet zo goed geweten te hebben en daar niets aan te kunnen doen. Zulke affaires verdienen openbaarheid, publiciteit en kritisch commentaar. Met de reorganisatie die de Persgroep nu doorvoert, dreigt een verdere verschraling van de lokale democratie. Waar haalt de burger alle aspecten van het reilen en zeilen van het gemeentebestuur nog vandaan?


Oud-hoofdredacteur Nieuwe Zeister Courant

    • Bert van Nieuwenhuizen