Brieven

Oostvaardersplassen

Het welzijn van de grazers is misbruikt

Politici hebben ecologen buiten spel gezet. De provincie Flevoland heeft het plan van VVD-SGP goedgekeurd om de groepen grote grazers in de Oostvaardersplassen flink te gaan uitdunnen.

„De Oostvaardersplassen hebben alles in zich om een aantrekkelijk natuurgebied te worden”, zei Sjaak Simonse van de SGP laatst. De vraag is: aantrekkelijk voor wie? Voor de vogels, het oorspronkelijke beschermingsdoe,l of voor de mensen?

Het laatste. De provincie Flevoland wil zoveel mogelijk mensen naar de Oostvaardersplassen lokken. Er moeten meer wandel- en fietspaden komen; te veel gebieden zijn nu niet toegankelijk.

Niks grote aaneengesloten terreinen waren dieren rust kunnen vinden.

De grote grazers – de vogels zijn allang uit beeld – mogen best wat „rustpunten” hebben, maar bezoekers moeten ze wel goed kunnen zien.

De provincie heeft het welzijn van de grazers misbruikt als argument om van de Oostvaardersplassen een recreatiegebied te maken, waar bezoekers ook kunnen eten, drinken en slapen.

Bovendien mag het beheer niet ten koste gaan van de uitbreiding van vliegveld Lelystad.

Natuur moet nut hebben, zij moet iets opleveren. Daarom is de boodschap dat de Oostvaardersplassen er is voor de vogels en niet voor de mensen in het huidige politieke klimaat niet te verkopen.