Onderwijs2032

Kamer praat na verkiezingen over vernieuwen onderwijs

Onderwijs

De Tweede Kamer heeft donderdag de behandeling van een plan van aanpak van staatssecretaris Dekker (VVD) voor een nieuw schoolcurriculum (Onderwijs2032) tot na de verkiezingen uitgesteld. In een nieuwe samenstelling zal de Kamer eerst een hoorzitting houden.

„We moeten er een zorgvuldig gesprek over hebben”, zegt Michel Rog (CDA), die het verzoek tot uitstel deed. Dekker kwam vorige week vrijdag met een voorstel 132 leraren en 22 schoolleiders van zestig scholen een curriculum te laten maken dat al in 2020 kan ingaan. „Dekker dumpte wat dingen voor het weekeinde om te kijken hoe het overkomt”, zegt Rog. „Er is veel kritiek.” Slaan we een weg in naar zelf ontdekkend of vakoverstijgend leren, of moeten we kennis centraal stellen?” Ook Loes Ypma (PvdA) noemt de late brief van Dekker „niet handig”. „Ik kon het draagvlak van vakbonden en leraren er niet uithalen”.

In november vorig jaar constateerden de lerarenorganisaties in de Onderwijscoöperatie dat er geen duidelijk draagvlak onder leraren is voor het plan Onderwijs2032, de basis voor het nieuwe curriculum. Dat plan maakt Nederlands, rekenen en wiskunde tot kernvakken en Engels tot basisvak op de basisschool. Verder wil het burgerschap, digitale geletterdheid en vakoverstijgend leren bevorderen.

    • Maarten Huygen