Handhaving ‘Meer boetes zwerfafval’

De VVD heeft een initiatiefvoorstel ingediend voor extra optreden tegen afval op straat. De VVD pleit voor een team dat structureel in burger moet controleren op het correct aanbieden van afval. Volgens de partij is het aantal boetes dat in 2015 is uitgeschreven, 12 per week per stadsdeel, gezien de hoeveelheid afval op straat te laag en wordt het veroorzaken van ‘zwerfafval’ nauwelijks beboet.