Brieven

Geen bruggen, maar meer pontjes over het IJ

Sprong over het IJ Een onzalig plan, die brug(gen) die de gemeente wil bouwen over het IJ, vindt lezer Ruud van Dijk.

Foto Koen van weel/ANP

De gemeente Amsterdam heeft het onzalige plan om in 2020 te beginnen met de bouw van een fiets- en voetgangersbrug vanaf het Java-eiland naar de Sixhaven in Noord. Later wil men ook zo’n brug bouwen vanaf het Stenen Hoofd naar de Distelweg.

Dit alles om de groeiende stroom aan te kunnen van mensen die dagelijks het IJ oversteken. Zijn dat er nu nog ruim 40.000, de verwachting is dat dit aantal binnen enkele jaren kan oplopen naar 100.000 mensen per dag. De kosten van de bruggen worden geraamd op 200 à 300 miljoen euro. Weggegooid geld.

Fiets- en voetgangersbruggen over het IJ zijn helemaal niet nodig. Het is een veel beter idee om het aantal pontjes van en naar Noord uit te breiden. Extra pontjes zijn binnen een jaar te realiseren en voor die 200 à 300 miljoen kunnen ze de komende eeuw makkelijk varen.

De bottleneck voor fietsers en voetgangers over het IJ is nu de verbinding naar de Buiksloterweg, direct aan de overkant van het Centraal Station. Vooral tijdens de spits zijn deze pontjes overvol. En dat zal alleen maar erger worden, naarmate de plannen voor het gebied rond EYE gestalte krijgen, met woontorens, entertainment en hotels. Het is geen goede oplossing om bruggen 1 tot 2 kilometer oostelijk en westelijk vanaf het Centraal Station te bouwen – dat is voor de meeste mensen gewoon te ver om.

Als er dan toch een directe verbinding moet komen: geen bruggen, maar een tunnel direct achter het Centraal Station, eentje die aansluit op de bestaande tunnel onder het station. Waarom niet een tunnel met roltrappen onder het IJ, zodat je makkelijk daalt en klimt? Kost natuurlijk ook een smak geld, maar vast geen 200 à 300 miljoen.

Bovendien, een fiets- en voetgangersbrug van 9 meter hoog is waarschijnlijk voor veel mensen te steil om te beklimmen. En een obstakel voor de schippers die daar niet onderdoor kunnen varen. Vanuit het havenwezen is men dan ook helemaal niet blij met de bouw van bruggen. Het zou onder meer betekenen dat de passagiersterminal naar het westen verplaatst moet worden.

En als de Noord/Zuidlijn eenmaal rijdt, betekent dat waarschijnlijk een afname van het aantal mensen dat van een brug gebruik zal maken. Waarom niet eerst kijken wat het effect van de metro is? Misschien blijkt dan wel nog sterker dat de bruggen totaal overbodig zijn.

De gemeente gaat in de plannen ook voorbij aan de charme van Noord en aan de charme van de pontjes. Noord wordt in snel tempo vol gebouwd en dan met name aan de IJ-oever. Zeg maar dag tegen het grotendeels landelijke karakter van Noord, met z’n rust en z’n groen. Terwijl dat juist de elementen zijn waardoor veel mensen met plezier in Noord wonen. En met veel plezier gebruikmaken van de pontjes, bij uitstek geschikt om te onthaasten, een praatje te maken met een (on)bekende, of om een beetje om je heen te kijken.

Een groep bewoners van Noord is een petitie gestart. Je kunt ‘Geen brug over het IJ’ tekenen op de website www.petities.nl.

Ruud van Dijk, Amsterdam