Energiebedrijf ziet af van proefboringen bij Schiermonnikoog

De Waddenvereniging is „verheugd” over het besluit van Engie.

Foto ANP / Remko de Waal

Het Franse energiebedrijf Engie ziet af van proefboringen naar aardgas ten noorden van Schiermonnikoog. Dat heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt, na „intern beraad” en na „constructieve” gesprekken met tegenstanders van boringen in het Waddengebied, waaronder de Waddenvereniging. De exploratievergunning wordt niet verlengd en de milieuvergunningen worden teruggegeven aan het ministerie van Economische Zaken. Nieuwe regelgeving zou het technisch heel ingewikkeld en duur maken om in de toekomst daadwerkelijk gas te winnen in dit natuurgebied, stelt een woordvoerder van het bedrijf.

Er zou bijvoorbeeld vanaf een heel andere locatie moeten worden geboord. „De investeringen in deze technische uitdaging zouden niet opwegen tegen de opbrengsten van gaswinning”, aldus de woordvoerder. De bekendmaking komt op de dag dat de Raad van State bepaalt dat er geen beletsels zijn om de proefboringen uit te voeren. Minister Kamp (Economische Zaken, VVD) had een vergunning verleend voor twee proefboringen met tijdelijke boorplatforms op ongeveer vijf en zeven kilometer ten noorden van Schiermonnikoog, ondanks grote protesten daartegen van de eilanders op Schiermonnikoog en ondanks een motie daartegen vanuit de Tweede Kamer. Maar de Raad van State verklaarde woensdag alle bezwaren, onder meer van de Waddenvereniging, ongegrond. De Waddenvereniging is „verheugd” over het besluit van Engie.

Lees ook het commentaar: Gasboring op Schiermonnikoog wordt terecht betwist

Bodemdaling Waddengebied

Onderzoek naar de gevolgen van de gaswinning, zoals bodemdaling in het natuurgebied, was volgens de Raad van State niet nodig, omdat er vooralsnog geen gas wordt gewonnen maar alleen proefboringen worden gedaan. Voor het winnen van gas moet een nieuwe vergunning worden aangevraagd. Ook is voldoende onderzocht dat er de proefboringen zelf eveneens geen schade zullen toebrengen aan de natuur, aldus de uitspraak. Ook de gevolgen van de boorplatforms voor het landschap van Schiermonnikoog en de beleving daarvan mocht het Rijk beperkt achten, oordeelt de Raad van State.

„Dit vanwege de afstand van de platforms tot Schiermonnikoog en de omstandigheid dat de boringen in de winterperiode, buiten het toeristische hoogseizoen, plaatsvinden.”

De eerste proefboring kan vanaf oktober dit jaar van start. De boringen van het Franse Engie zijn een van de vier plannen om gas te winnen onder de Waddenzee. Ook zijn er plannen voor gaswinning bij Ternaard, bij Terschelling en bij Harlingen. Sinds tien jaar wordt er ook elders vanaf de wal al gas gewonnen. Die winning werd toegestaan, onder meer in ruil voor het saneren van de mechanische kokkelvisserij en onder de voorwaarde dat er geen significante effecten op de natuur zouden plaatsvinden, zoals bodemdaling.

De afgelopen jaren leek de natuur van het Waddengebied er inderdaad weinig onder te lijden, maar de afgelopen maanden is er toch weer discussie ontstaan over de mate van bodemdaling. Een fikse bodemdaling in de Waddenzee zou rampzalig zijn voor het gebied. De wadplaten zouden niet meer droog vallen en dan is er minder voedsel voor met name de miljoenen zeldzame vogels die hier broeden en pleisteren. Onlangs nog werd het Waddengebied verkozen tot mooiste natuurgebied van Nederland.

    • Arjen Schreuder