Handelsverdrag CETA tussen EU en Canada aangenomen

In totaal stemden 408 parlementariërs voor het akkoord en 254 tegen. Sinds 2016 is er veel gedemonstreerd tegen het verdrag.

Demonstranten verzamelden zich woensdag buiten het Europees Parlement in Straatsburg.
Demonstranten verzamelden zich woensdag buiten het Europees Parlement in Straatsburg. Foto Jean-Francois Badias / AP

Het handelsakkoord tussen Canada en de Europese Unie, beter bekend onder afkorting CETA, is woensdag aangenomen door het Europees Parlement. In totaal stemden 408 parlementariërs voor het akkoord en 254 tegen.

Twitter avatar Europarl_EN European Parliament …And it’s a yes! MEPs back #Ceta. Read more about the EU-Canada trade agreement here → https://t.co/t6syWD89jq https://t.co/O3cULw1nA9

De weg is nu vrij om CETA de komende maanden gefaseerd in werking te laten treden. Het vrijhandelsakkoord moet de handel tussen Canada en de EU alsook de werkgelegenheid bevorderen. Dat gebeurt met name door het verlagen dan wel afschaffen van vele in- en uitvoerrechten.

In 2015 vond er voor 60 miljard euro handel plaats tussen Canada en de Unie. De EU verwacht dat dit door het verdrag met zeker 20 procent zal toenemen. Volgens prognoses levert het akkoord de Unie 12 miljard euro op en Canada 8,7 miljard.

De PvdA-europarlementariërs onthielden zich woensdag van stemming. Nu het verdrag door het Europees Parlement is moeten alle nationale en regionale parlementen in de EU het verdrag nog ratificeren.

Lees ook: ‘Dit is het moment om te kijken wie je vrienden zijn’

Protesten

In 2016 was er flink wat te doen rondom het akkoord. Demonstranten in meerdere Europese landen protesteren tegen CETA, omdat in hun ogen te veel macht wordt overgedragen aan het bedrijfsleven. Ook tegen een omvangrijker handelsakkoord met de Verenigde Staten, TTIP, werd veel gedemonstreerd. Met het aantreden van de van multilaterale verdragen afkerige president Donald Trump lijkt het onwaarschijnlijk dat dit laatste akkoord er nog komt.

Wallonië

Het akkoord leek er oktober vorig jaar bijna niet te komen. 27 EU-lidstaten ondertekenden het verdrag, maar het parlement van Wallonië bleef lange tijd dwars liggen. Zij zagen CETA als een bedreiging voor hun landbouw en voor milieu- en arbeidsnormen, waardoor een Belgische handtekening lange tijd uitbleef.

Lees ook: Wat is er met de Walen afgesproken? En nog 14 vragen over CETA

De grootste weerstand werd echter opgeroepen door de investeringsbescherming in het verdrag, iets waar veel protestgroepen over vielen. Via een speciaal arbitragemechanisme kunnen bedrijven, buiten de reguliere rechtsgang om, claims indienen tegen staten die voor investeringen schadelijke besluiten nemen.

Lees ook: PvdA’ers in Europa stemmen niet mee over CETA

Uiteindelijk gingen de Walen alsnog overstag en kon het verdrag ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Europees Parlement. Over het handelsakkoord is ruim zeven jaar onderhandeld.